About

ADZAVARA és la fusió de dos mots
L’Atzavara és una planta del paisatge mediterrani i AD ( Advertisement / small ads) anuncis breus.
Quini Garcia-Castany, dissenyador gràfic i ànima d’Adzavara, busca amb el seu equip el millor llenguatge visual, suport o mitjà per aconseguir els objectius marcats. A Adzavara treballem des dels dissenys més coloristes, creatius i experimentals a les imatges d’empresa més modernes, elegants, i fresques. Benvingut

ADZAVARA es la fusión de dos palabras
La Atzavara (Aloe) es una planta del paisaje mediterráneo i AD ( Advertisement / small ads) anuncios breves.
Quini Garcia-Castany, diseñador gráfico y alma de ADzavara, busca con su equipo el mejor lenguaje visual, soporte o medio, para conseguir los objetivos marcados. En Adzavara trabajamos desde los diseños más coloristas y experimentales a las imágenes de empresa más elegantes, modernas y frescas. Bienvenido.

ADZAVARA is a freelance designer studio from Barcelona and Girona. We work with a wide range of creative disciplines such as motion graphic, printing, websites design and film credits among many others.
Quini Garcia-Castany and his team are always looking for the best materials and graphic languages in order to achieve the goals set forth by the customer. In doing so, they try to give a clear value added to any piece of work through new kinds and ways of expression and communication. Welcome.